O našej výrobe

Spoločnosť HT- design, s. r. o., z Krásna nad Kysucou už trinásť rokov vyrába exkluzívne krbové vložky a krbové pece, ktoré nachádzajú uplatnenie v interiéroch domov, v hoteloch či reprezentačných priestoroch firiem a inštitúcií po celej Európe. Kysucký výrobca je ukážkovým príkladom, ako sa na náročných trhoch môže presadiť producent s originálnou myšlienkou a vlastným technickým know-how.

Slovensko-belgické partnerstvo

Výroba spoločnosti sa vo svojich začiatkoch sústredila na produkciu dvoch typov krbových vložiek na drevo. Mesačne dokázala vyrobiť približne 40 kusov, ktoré prostredníctvom belgickej obchodnej spoločnosti exportovala a umiestňovala predovšetkým v krajinách Beneluxu.

V súvislosti s rastúcim dopytom po kvalitnej produkcii belgický partner poskytol firme HT-design finančnú pomoc a firma mohla začať rýchlejšie rásť. Výrobný program HT-design sa postupom času rozširoval.
Všetky produkty sú pritom výsledkom vlastného vývoja.
HT-design sa vyrába niekoľko desiatok typov krbových pecí a krbových vložiek na drevo a na plyn. Všetky produkty sú pritom výsledkom vlastného vývoja. HT- design disponuje konštrukčnou kanceláriou i skúšobným laboratórnym pracoviskom. V minulom roku firma vyrobila 5 200 kusov vykurovacích telies. Z nich približne 90 percent bolo určených na export, zvyšok predstavoval slovenský a český trh. Ako vysvetľuje konateľ spoločnosti HT- design, s. r. o., Ing. Anton Sulovec: „naše krbové vložky nepatria k lacnej produkcii, práve naopak, kvalitné materiály, vlastný vývoj a konštrukcia, prepracovaný dizajn aj osemročná záruka, ktorú poskytujeme na naše výrobky, nás radia k výrobcom exkluzívnych vykurovacích zariadení. Až po tom, čo nás začali domáci a českí záujemcovia oslovovať cez nášho belgického partnera, sme začali s dodávkami aj na tieto trhy.“ V roku 2009 preto vznikla spoločnosť HT- design Centrale Europe, s. r. o., ktorá zastrešuje obchodné aktivity na Slovensku a v ČR a následne bol otvorený showroom krbov v Žiline, v ktorom si môžu záujemcovia pozrieť tieto kvalitné slovenské produkty funkčne zabudované.
Renovované výrobné priestory spoločnosti HT-design sa nachádzajú v pôvodnom priemyselnom areáli v Krásne nad Kysucou, kde kedysi pôsobili Kysucké drevárske závody a podnik Drevina. Drevársku výrobu tak nahradila rýdzo strojárska produkcia.

Z expedičného skladu v Krásne nad Kysucou sú exkluzívne krby tunajšieho výrobcu vyvážané prostredníctvom belgického obchodného partnera do celej Európy.

Výroba – proces: Od tabule plechu k dizajnovému krbu

Základným materiálovým vstupom na výrobu krbových vložiek a krbových pecí je oceľový a antikorový plech s normou určenými vlastnosťami vhodnými pre vykurovacie telesá. V prípade HT- design ide o jednu z hlavných tuzemských surovín, ktorá sa vo výrobe využíva. Kalené sklá, tesnenia, izolačné materiály spaľovacej komory či špeciálne farby firma dováža z celej Európy.

Výroba krbových vložiek je rozčlenená do samostatných technologických procesov s vyhradenými pracoviskami.

V prvom kroku sa plechové tabule delia štyrmi laserovými rezacími strojmi na jednotlivé časti. Rezaniu materiálu predchádza vytvorenie 3D modelu vykurovacieho telesa v konštrukčnej kancelárii, jeho rozvinutie na rovinné časti – rozvinuté tvary a voľba softvérového algoritmu pre plnoautomatizované deliace stroje.

Nasleduje ohýbanie rovinných častí. Ohraňovacie lisy vytvoria z rovinných plechových komponentov priestorové prvky vykurovacieho telesa, ktoré sa následne spájajú do väčších celkov bodovým zváraním a zváranie dokončia zváracie roboty. Zhotovené prvky sa zbavia nečistôt a nasleduje povrchová úprava farbou.

CNC hydraulický ohraňovací lis TruBend 5170 je najnovším prírastkom v technologickom vybavení HT- design, s.r.o.. Dokáže pracovať s ohraňovacou silou až 1700 kN. Je doplnený automatickou robotickou rukou, ktorá od manipulácie s ťažšími prvkami väčších krbových vložiek odbremeňuje ľudský personál.

Na vonkajšie a viditeľné prvky krbovej vložky sa elektrostaticky nanáša prášková farba, ktorá má po vypálení vysokú oteruvzdornosť, jadro vykurovacieho telesa sa strieka tekutou farbou, ktorá sa vysuší vo výrobe, ale jej finálne vypálenie sa uskutoční až po prvom zakúrení v krbovej vložke či krbovej peci. Upravené plechové diely sa potom kompletizujú na montážnom pracovisku. Do vyrobenej spaľovacej komory sa osadí izolácia, v prípade plynových zariadení aj horák, do konštrukcie sa doplní kalené sklo, tesnenia, prvky elektronickej regulácie.

Sfinalizovaná krbová vložka pred zbalením prejde výstupnou kontrolou a pripraví sa na expedíciu.

Energetická efektívnosť vykurovacích telies

Ako hovorí Ing. A. Sulovec, energetická efektívnosť krbovej vložky či krbovej pece je predovšetkým otázkou optimálneho návrhu a čo najdokonalejšieho konštrukčného riešenia. HT- design vo svojej konštrukčnej kancelárii vyvíja vlastné konštrukčné riešenia vykurovacích telies. „Doteraz máme na svojom konte sedem patentov na ochranu konštrukcie vykurovacieho telesa, ktoré vyrábame. Účinnosť našich krbov sa štandardne pohybuje okolo 80 %.“Vybrané typy krbov z produkcie HT- design sú špeciálne navrhnuté pre nízkoenergetické stavby s menšou potrebou tepla na vykurovanie. Rám dverí krbovej vložky je v takomto prípade umiestnený vpredu pred sklom (rad výrobkov BRILANT). Bod prechodu tepla je tak posunutý ďalej od ohniska a krbová vložka sa dá vďaka tomu utesniť aj nad požiadavky normy.
Originálne je tiež riešenie horákov plynových krbov z produkcie slovenského výrobcu, ktorý rozdelením horáka na tri samostatne regulovateľné časti umožňuje lepšie modulovanie výkonu vykurovacieho telesa.

K energetickej efektívnosti krbových vložiek a pecí HT- design významne prispieva fakt, že firma má vlastné skúšobné laboratórium. Vďaka tomu môže kontinuálne zdokonaľovať konštrukčné riešenia svojich výrobkov v procese ich vývoja a aj testovať všetky parametre vyvíjaných prototypov ešte pred oficiálnou skúšobnou procedúrou a certifikáciou.

HT- design úzko spolupracuje s Katedrou energetickej techniky Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity. Tá okrem iného pripravuje podklady na certifikáciu nových výrobkov spoločnosti. „Žilinská univerzita má oprávnenie realizovať skúšky vykurovacích zariadení. Dovezieme tam náš výrobok, oni ho vyskúšajú, či zodpovedá príslušným slovenským – dnes už vlastne harmonizovaným európskym normám, vystavia protokoly o skúškach, na základe ktorých následne Technický skúšobný ústav v Piešťanoch vydá pre výrobok certifikát o tom, že výrobok je spôsobilý pre umiestnenie na trhu,“ vysvetľuje Ing. A. Sulovec.

Drevo alebo plyn?

Hoci pôvodne sa spoločnosť HT- design, s.r.o. výlučne sústreďovala na produkciu krbových vložiek na drevo postupne pribudli aj krby na plyn. Dnes tvoria plynové krby tvoria približne 50 % z celkového objemu produkcie. Záujem o ne podľa Ing. A. Sulovca súvisí najmä s jednoduchosťou prevádzky a užívateľským komfortom.

Zakurovanie krbovej vložky na plyn je riadené elektronicky, rovnako tak i regulácia plameňa. Zákazník tak vlastne do krbovej vložky „prikladá“ diaľkovým ovládačom a môže si atmosféru horiacich plameňov v dome či byte dopriať bez nutnosti zabezpečovať palivové drevo. Diaľkový ovládač má zabudovaný snímač teploty, teda funguje aj ako termostat a možno ním nastaviť denný či týždenný režim vykurovania.

Na inštalovanie krbu nie sú stanovené osobitné stavebno-technické požiadavky. Krb na plyn však potrebuje koncentrický komín (rovnako ako plynový kotol), ktorým sa nasáva vzduch pre horenie a zároveň odvádzajú spaliny.drevo-plyn

Štandardným palivom je zemný plyn, možno však použiť aj propán-bután z fľaše. Krby na drevo sú štandardným riešením pre priaznivcov klasických krbov pre ich autentickosť a vôňu dreva.

V porovnaní s plynovými majú krby na drevo prirodzene horšiu flexibilitu výkonu, keďže zmena regulácie horenia dreva si vyžaduje určitý čas. Ich prednosťou je na druhej strane bezproblémová dostupnosť paliva a nezávislosť na energetickej infraštruktúre, vďaka čomu sú často využívané ako autonómny alternatívny zdroj tepla. Dvojplášťová konštrukcia a vo výrobe predpripravené otvory umožňujú, aby sa krbová vložka dala efektívne využiť ako zdroj pre teplovzdušné vykurovanie objektu.