Súhlas so spracovaním osobných údajov

 
1. Týmto udeľujem súhlas spoločnosti HT- design, s.r.o., 71 013 18 Podhorie, IČO: 36422452, DIČ: 2021873513, IČDPH: SK2021873513, Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.15395/L (Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje:

– meno a priezvisko
– názov spoločnosti
– e-mail
– telefónne číslo
– adresa bydliska/sídla spoločnosti
– cookies v prehliadači

2. Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo, e-mail, adresu/sídlo spoločnosti a cookies v prehliadači je nutné spracovať za účelom marketingu . Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 3 rokov.

3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na info@htdesign.sk alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti.

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

– Poskytovateľ softvéru pre hromadnú elektronickú poštu MailChimp.com
– Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

5. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

– vziať súhlas kedykoľvek späť,
– požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
– požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
– vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
– požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
– v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.