Nízkoenergetické a pasívne domy sa už aj u nás stali bežnou súčasťou stavebného trhu. Svojimi tepelno-izolačnými vlastnosťami a nízkou spotrebou energii sú zaujímavé pre mnohých zákazníkov. Vďaka tomu, že nízkoenergetický dom ma malé tepelné straty a potreba tepla pre celý dom je výrazne nižšia ako pri klasickej stavbe, je náročnejšie vybrať si vhodný krb, ktorý by spĺňal estetické požiadavky a zároveň aj požiadavky vyplývajúce z konštrukcie nízkoenergetického domu. Všeobecne sa od krbu, ktorý má byť nainštalovaný v takomto type stavby očakáva:
• nízky výkon
• rýchla reakcia regulácie
• externé nasávanie spaľovacieho vzduchu

Nízky výkon je dôležitý hlavne z hľadiska tepelnej pohody. Všeobecne platí, čím väčšie ohnisko, tým viac tepla ale prebytok tepla môže spôsobovať diskomfort. Prehriaty priestor v žiadnom prípade neposkytuje pocit pohodlia. Preto je často v rozpore požiadavka dominantného krbu s veľkým
presklením a požiadavka nízkeho výkonu. Teplo z krbu sa do miestnosti dostáva hlavne sálavou zložkou cez presklenie, ktorá tvorí 30 – 40% v závislosti od veľkosti presklenia, čo pri 10kW krbe znamená 3 – 4kW tepla v jednej miestnosti, čo je pri nízkoenergetickej stavbe veľa.

Dobrá regulovateľnosť a rýchle reakcie na zmenu požiadaviek množstva tepla sú tiež veľmi dôležité. Pokiaľ ide o krb na drevo, regulácia výkonu závisí hlavne od množstva dreva, ktoré naložíme do ohniska a nie je možné okamžite prejsť  z plného výkonu napríklad na tretinový, pretože regulácia
horenia dreva si vyžaduje určitý čas.

Ďalšou veľmi dôležitou požiadavkou je externý prívod vzduchu, pretože nízkoenergetické a pasívne domy sú veľmi dobre utesnené, takže nie je vhodné  nasávať vzduch z miestnosti . Horenie ako chemická reakcia potrebuje vzduchu, takže je lepšie použiť externý prívod.
      
Jednou z možností, ktorá spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky je plynový krb. Aj pri veľkom presklení dokáže vďaka regulácii dodať požadovaný nižší výkon. Dobra regulovateľnosť, ktorá sa pohybuje od 0 do 100% percent umožňuje rýchle prestavenie požadovanej dodávky tepla.

U kvalitnejších vykurovacích telies je možné nastaviť si teplotu, ktorú chceme mať v miestnosti  a krb nebude kúriť viac, ako treba.  Dokonca je možnosť nastaviť si denný alebo týždenný cyklus vykurovania, čo poskytuje vyšší stupeň komfortu. Samozrejmosťou u plynových krbov je externý prívod vzduchu, pretože rovnako ako pri plynovom kotle, aj plynový krb ma koncentrický komín, ktorým sa privádza vzduch potrebný pre horenie, a tak isto sa ním odvádzajú aj spaliny.

Z dizajnérskeho hľadiska sa netreba obávať o vzhľad plameňa, pretože horí prirodzenou žltočervenou farbou. A na rozdiel od krbu na drevo máte možnosť použiť do ohniska rôzne dekoračné obloženia, ktoré sa dajú vhodne zladiť so zariadením interiéru alebo je možnosť použiť keramické drevo, ktoré vyzerá naozaj verne.

autor: Magazín TRENDY BYVANIE